Portal do weryfikacji podpisów cyfrowych

Proszę wskazać plik zawierający dane wyeksportowane z aplikacji BeSTi@ lub SJO BeSTi@: